Gestalttherapie & Life Coaching

Gestalttherapie wordt ook wel omschreven als de therapie van het contact.
Het contact met onszelf, de ander, de wereld is de adem die ons zuurstof geeft.
De persoon wordt dus nooit als losstaand individu bekeken.
Er wordt steeds gewerkt vanuit de verbondenheid en de context waarin hij/zij zich situeert.

De mens is er van nature op uit zich te ontwikkelen en in dit proces zoekt hij op een bepaald moment de beste aanpassing. Die aanpassing kan de persoon ook belemmeren in zijn verdere groei. Gestalttherapie leert de cliënt bewust te zijn van wat hij/zij doet en vanuit deze bewustwording verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes en zijn gedrag.

In de therapie wordt nagegaan wat er precies vastloopt in contact, hoe je dit ervaart en de betekenis die dit voor jou heeft. De therapeut vormt een spiegel zodat je meer bewustzijn ontwikkelt over jouw gedragingen en jouw manier van in contact treden. Via zintuigelijke waarnemingen en lijfelijke ervaringen kom je in contact met jouw eigen beleving en jouw eigen te bewandelende weg. De therapie biedt een veilige omgeving waarin je kan experimenteren met ander gedrag.

Met jouw lijf als gids kom je bij jouw eigen doorvoelde waarheid waarin je met je verstand soms verloren geraakt.

In dit therapeutisch proces gebruik ik coaching technieken. Therapie gaat voor mij over het ontdekken van de essentie van bepaalde gedachten en gedragingen.
En soms willen we vanuit dit besef iets anders. Dan hebben we iets nieuws te manifesteren. Coaching helpt om in jouw kracht te gaan staan en van daaruit te creëren.
Het “nieuwe” heel bewust neer te zetten.